Edita Víťazková

966 02 Vyhne 441 (písomné doručovanie 966 02 Vyhne 28)

IČO: 37394509

DIČ: 1040597624 (neplatca DPH)

Prevádzka: Vila Sokáč Vyhne 28